Privacy verklaring

 

Privacy verklaring

In deze Privacy verklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Rosefield Watches B.V. verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Rosefield Watches B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de H.J.E. Wenckebachweg 133, 1096 AM, te Amsterdam Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62885774 Rosefield Watches.

Soorten persoonsgegevens

Rosefield Watches verwerkt je persoonsgegevens doordat je via onze website www.rosefieldwatches.com gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens op eigen initiatief aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je op eigen initiatief verstrekt aan Rosefield Watches, bijvoorbeeld door het aanmaken van een profiel of wanneer je contact met ons opneemt.

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Rosefield Watches verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

- om de door jouw gevraagde goederen en diensten bij je af te leveren.
- om de betaling af te handelen voor onze goederen en diensten

- voor het met jouw toestemming verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

- om contact met je op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en bij eventuele klachten en/of vragen.

- om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken op onze website en dit account te managen.

om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw voorkeuren. 

- om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

- om analyses en rapportages te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Rosefield Watches neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens handen (bijvoorbeeld door een medewerker van Rosefield Watches) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rosefield Watches bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Nadat het niet meer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.  

Rosefield Watches gebruikt cookies met een vastgestelde vervaltijd. Tenzij je binnen die tijd onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, worden de cookies automatisch uitgeschakeld en de opgeslagen gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rosefield Watches verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

Rosefield Watches kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Rosefield Watches, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Rosefield Watches een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker o.a. wordt verplicht om de bepalingen uit deze Privacy verklaring na te leven.

Persoonsgegevens van minderjarigen

Rosefield Watches heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij dit gebeurt met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@rosefieldwatches.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Rosefield Watches gebruikt op haar website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rosefield Watches gebruikt functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site, zodat we deze kunnen optimaliseren. Tenslotte plaatsen we tracking cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Rechten van betrokkenen

Je hebt bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor je rechten van inzage, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in bijv. een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid sturen naar support@rosefieldwatches.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Rosefield Watches wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rosefield Watches respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot je persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan onze medewerkers op een ‘need-to-know’ basis.

Rosefield Watches heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.  De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit beperking van toegang tot data, gebruik van wachtwoorden en encryptie waar mogelijk.

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

Indien je  het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op telefonnummer +31 203233244 of via support@rosefieldwatches.com.

Websites van derden

Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op de website van Rosefield Watches en niet op websites van derden waarvoor op de website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacy voorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat je overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

Vragen en klachten

Indien er vragen zin over deze Privacy verklaring en/of de wijze waarop Rosefield Watches gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: support@rosefieldwatches.com

Post kan worden gericht aan:

Rosefield Watches B.V.
T.a.v. Customer Support support@rosefieldwatches.com
H.J.E. Wenckebachweg 133
1096 AM Amsterdam 

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de nationale toezichthouder. In Nederlands is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan je hier meer informatie over vinden. 

Wijzigingen Privacy verklaring

Rosefield Watches kan deze Privacy verklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de Privacy verklaring op de website te plaatsen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.