Algemene voorwaarden

Wij nodigen u uit om onze Algemene voorwaarden door te nemen. Deze zijn van toepassing  op de aankoop van producten van Rosefield via onze website.

Over Rosefield

In deze Algemene voorwaarden wordt onder Rosefield verstaan: Rosefield Watches B.V., een onderneming waarop de wetten van Nederland van toepassing zijn, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62124234 en met BTW-nummer NL8546.67.714.B01. 

Adres:
Rosefield Watches B.V.
Elandsstraat 44R 
1016 SG Amsterdam 
Nederland 

Rosefield klantenservice:

E-mail: support@rosefieldwatches.com

chat: klik hierop    

1. Definities

Website: www.rosefieldwatches.com 
Klant: een meerderjarige natuurlijke persoon die niet handelt binnen de context van de uitoefening van een beroep of het doen van zaken, met wie Rosefield een overeenkomst sluit.
Bestelling: een overeenkomst tussen Rosefield en de koper, gesloten om een of meerdere producten te leveren, welke overeenkomst door Rosefield als zodanig is geaccepteerd.
Product: een Rosefield product dat op de website te koop wordt aangeboden.

2. Toepasselijkheid

 

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, aankopen en leveringen van Rosefield producten via de website.
 • Deze Algemene voorwaarden zijn voor alle klanten wereldwijd op te vragen via de website.
 • Op verzoek zendt Rosefield een exemplaar van deze Algemene voorwaarden aan de klant.
 • Door Rosefield producten via de website te bestellen, gaat de klant akkoord met deze Algemene voorwaarden.
 • Rosefield behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken,
 • In het geval van enige discrepantie tussen taalversies is de Engelstalige versie leidend.

3. Bestellingen op de website

3.1. Beschikbaarheid van de dienstverlening

Rosefield biedt aan om alle producten die op de website beschikbaar zijn, te verzenden, en wel naar alle landen die bij het kiezen van het verzendadres kunnen worden geselecteerd. Vergewis u er a.u.b. van, voordat u een bestelling op onze website plaatst, dat u:

 • een leeftijd van boven 16 jaar hebt.
 • een klant bent (een klant, in de geest van art. 1 van deze Algemene voorwaarden en daarmee dus geen professionele wederverkoper).

3.2. Procedure voor bestellingen van aankopen

Alle Rosefield aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige beschrijving van de producten die aangeboden worden.

Elke aanbieding bevat informatie waaruit het de klant duidelijk wordt, tot welke rechten en verplichtingen het accepteren van de aanbieding leidt. Als een aanbieding gedurende een zekere periode geldig is of aan bepaalde voorwaarden gekoppeld is, wordt dit expliciet in de aanbieding vermeld.

Voor het plaatsen van een bestelling zijn de persoonsgegevens van de klant vereist. De persoonsgegevens worden daarna opgenomen in de database van Rosefield voor verwerking van de bestelling. De door klanten verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt volgens het privacy beleid

Na het plaatsen van een bestelling door de klant zendt Rosefield een bevestiging dat de bestelling ontvangen is ("Bevestiging van bestelling") naar het e-mail adres dat door de klant is opgegeven. Op dit moment accepteert Rosefield om het door de klant bestelde product te leveren en bijgevolg komt een bindende overeenkomst volgens deze Algemene voorwaarden tot stand tussen Rosefield en de klant.

De bevestiging van de bestelling bevat: 

 • de contactgegevens van het ondersteuningsteam van Rosefield;
 • de leveringswijze;
 • de prijs, inclusief alle belastingen die op het product van toepassing zijn;
 • een actieve koppeling naar informatie over: garantie, after-sales service, de voorwaarden waaronder de klant zich kan beroepen op het herroepingsrecht en het modelformulier voor het herroepingsrecht.

3.3. Annulering van de bestelling 

Rosefield behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren, zonder enige verplichting om de klant enig verlies te vergoeden, anders dan terugbetaling van het bedrag dat van de klant is ontvangen, indien zich het volgende voordoet:

 • indien de bestelling door de beveiligingssystemen van Rosefield als ongebruikelijke bestelling of een bestelling waarbij het gevaar van fraude bestaat, wordt aangemerkt;
 • indien er een reden bestaat om te denken dat de klant jonger dan 16 jaar oud is;
 • indien er een reden bestaat om te denken dat de klant is een wederverkoper is;
 • bij een verkeerde schrijfwijze of andere fouten of vergissingen in de aanbieding (zie art. 4,3: ‘Fouten en vergissingen’);
 • in uitzonderlijke gevallen, namelijk wanneer het product niet beschikbaar of niet voorradig blijkt te zijn nadat een bevestiging van bestelling is verzonden;
 • Indien Rosefield het product niet heeft kunnen verzenden naar het adres dat door de klant is opgegeven, door een gebeurtenis buiten controle van Rosefield (zie art. 9: ‘Overmacht’).

3. Prijs en betaling

4.1. Betaling en valuta

Rosefield staat gebruikers van de website toe om de landenpagina te wijzigen door de vlag van een ander land te kiezen. Indien de klant de vlag van een land wijzigt, kan de valuta, waarin de prijzen worden weergegeven, verschillen.

4.2. Belasting toegevoegde waarde (BTW) 

Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, in overeenstemming me de in Nederland van toepassing zijnde wetgeving.

Voor klanten buiten de EU wordt de BTW bij het afrekenen verwijderd. Voor klanten buiten de EU kunnen invoerrechten en accijnzen van toepassing zijn. Deze worden geheven wanneer de levering de aangegeven bestemming bereikt. In dergelijke gevallen komen die kosten ten laste van de klant. 

4.3. Fouten en vergissingen

Rosefield is niet gebonden door kennelijke fouten of vergissingen in de aanbieding.

Bijgevolg is Rosefield niet verplicht tot het voltooien en/of leveren van een bestelling indien sprake is van een fout in de presentatie van het product, een vergissing in de prijs of een fout in de bewoordingen van de productspecificaties indien:

 1. i) het de klant duidelijk had moeten zijn dat de fout een drukfout was, of
 2. ii) het de klant duidelijk had moeten zijn dat het onder de gegeven omstandigheden onredelijk zou zijn om te verwachten dat het product beschikbaar kon zijn op het genoemde prijsnioveau of met de genoemde specificaties.

4.4. Betalingswijzen 

Rosefield biedt diverse veilige betalingswijzen.

Onze betalingswijzen omvatten: Master, Amex, Visa, Paypal, IDeal, Sofort, Carte Bancaire, BanContact (BCMC), Klarna. 

De beschikbaarheid van specifieke betalingswijzen kan verschillen. Dit wordt bepaald door de landenpagina die op de website is geselecteerd.

Voor alle betalingen met credit card of bankpas wordt de rekening online belast, d.w.z. in real time, via de betaal-gateway van de betreffende financiële instelling, zodra bevestigd is dat de door de klant gestuurde gegevens juist zijn.

4.5. Veilig betalen 

In het belang van maximale veiligheid van het betalingsverkeer gebruikt Rosefield de veilige betalingssystemen van vooraanstaande financiële instellingen bij e-commerce. Daarom worden alle vertrouwelijke gegevens rechtstreeks in gecodeerd formaat (SSL) overgedragen aan de betreffende financiële instelling.

 4.6. Beperking bij aankoop 

Rosefield staat niet toe dat Rosefield producten worden gekocht om vervolgens weer door te verkopen. Bijgevolg is het niet mogelijk om meer dan negen (9) producten tegelijk te bestellen. Klanten die aankopen willen doen in een hoger aantal worden verzocht om contact op te nemen met met het Rosefield ondersteuningsteam door middel van het contactformulier dat hier beschikbaar is.

4. Promotiecodes

Kortingscodes kunnen niet in combinatie met andere promotionele/speciale aanbiedingen worden gebruikt. Kortingscodes zijn bijvoorbeeld niet geldig voor gift boxes waarbij een bestaande korting al van toepassing is (tenzij anders vermeld in de aanbieding). Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor eerder geplaatste bestellingen en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten of krediet. Om een kortingscode te gebruiken, moet de klant deze invoeren voordat hij de bestelling opgeeft.

 

 

 

5. Levering

Levering en retourzending van producten die van de website zijn gekocht, worden uitgevoerd door postbedrijven (DHL, DPD, GLS, PostNL) en hun partners overal ter wereld.

 

 

Om leveringsproblemen te voorkomen (onjuist adres, afwezigheid van de geadresseerde, enz.), dient de klant het adres formulier op de juiste manier in te vullen. Het is raadzaam om een telefoonnummer voor contact in te vullen in het daarvoor bestemd veld.

 

 

Zodra het product aan de vervoerder is overhandigd, zendt Rosefield de klant een track & trace code, waarmee de klant de bestelling te allen tijd kan volgen totdat deze ontvangen is.

 

 

 

6.1. Leveringsvoorwaarden

Rosefield stelt alles in het werk om het product binnen de verwachte levertijd te leveren (zie de tabel hieronder) op het leveringsadres dat de klant heeft opgegeven.

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste invoer van het leveringsadres; mislukte levering wegens een fout in het leveringsadres, die aan de klant kan worden geweten, kan Rosefield niet aansprakelijk worden gesteld voor (gedeeltelijk) verlies van de verzonden producten.

Voor het geval dat Rosefield aanvullende informatie met betrekking tot het leveringsadres, kan de klant worden verzocht om deze aanvullende informatie mee te delen. Als er aanvullende informatie met betrekking tot het leveringsadres vereist is, kan er vertraging bij de levering optreden.

 

PRIJS VOOR EXPRESS ZENDING    

EXPRESS LEVERING    

Nederland 

Gratis vanaf  €50 

1 - 2 werkdagen   

Binnen Europa   

Gratis vanaf  €50 

1 - 5 werkdagen    

Rest van de wereld 

Gratis vanaf  $60 

2 - 5 werkdagen  

 

N.B.: Bovenvermelde leveringstermijnen dienen te worden opgevat als geschatte leveringstermijnen en kunnen niet als definitieve leveringstermijnen of gegarandeerde leveringstermijnen worden beschouwd. 

6.2. Beschadigde, onvolledige of verkeerde product(en)

Indien het product beschadigd of onvolledig aan de klant is geleverd, dient de klant het Rosefield ondersteuningsteam hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur na ontvangst van het product op de hoogte te stellen met het contactformulier. Daarna neemt Rosefield de kwestie in behandeling; de klant moet Rosefield altijd van de hierboven vermelde situatie(s) op de hoogte stellen en de instructies van het Rosefield ondersteuningsteam af te wachten.

Indien de klant een product ontvangt dat de klant niet heeft besteld, dient de klant het Rosefield ondersteuningsteam hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 24 uur na ontvangst van het product op de hoogte te stellen met het contactformulier. De klant dient de retourzending van een dergelijk product te regelen volgens de instructies van het Rosefield ondersteuningsteam. Rosefield draagt de kosten van deze verzending en dient vervolgens de verzenging van het bestelde product aan de klant te regelen.

Indien de klant het product op eigen kosten terugzendt zonder contact op te nemen en de instructies van het Rosefield ondersteuningsteam af te wachten, kan de klant geen vergoeding van de door hem/haar gemaakte verzendkosten verlangen of Rosefield aansprakelijk stellen voor de retourzending die zonder voorafgaande instemming van het Rosefield ondersteuningsteam heeft plaatsgevonden.

6.3. Ontbrekende artikelen

Indien het product tien (10) dagen na de verzenddatum nog niet is geleverd op het leveringsadres (of ophaalpunt) dat de klant heeft opgegeven, is de klant verplicht om het Rosefield ondersteuningsteam binnen vier (4) dagen hiervan op de hoogte te stellen met het contactformulier, d.w.z. uiterlijk op de veertiende (14de) dag na de verzenddatum. 

Indien het door Rosefield aan de klant verzonden product ontbreekt of zoekgeraakt is, of indien de koper stelt dat hij/zij het product (ondanks informatie van de vervoerder / in het track & trace systeem / anderszins verstrekt) niet ontvangen heeft, wordt een klachtenprocedure bij de vervoerder gestart. De klant dient tijdens de klachtenprocedure volledig mee te werken met Rosefield en de vervoerder.

Indien uit de klachtenprocedure blijkt dat de zending door toedoen van de vervoerder zoekgeraakt is, vergoedt Rosefield de door de klant gemaakte kosten of verzendt Rosefield het bestelde product opnieuw. Nadat Rosefield officiële informatie over de uitkomst van de klachtenprocedure bij de vervoerder heeft ontvangen, dient terugbetaling of een hernieuwde verzending van producten plaats te vinden

7. Herroeping en retourzendingen

Het adres voor alle retourzendingen is: H.J.E. Wenckebachweg 133, 1096 AM Amsterdam, Nederland.

7.1. Wettelijk herroepingsrecht

De klant heeft gedurende een proefperiode van 14 dagen na ontvangst van het product het wettelijke recht om de overeenkomst te herroepen en het bestelde product te retourneren, zonder opgave van redenen voor de herroeping (wettelijk herroepingsrecht).

Het wettelijk herroepingsrecht is slechts van toepassing indien het product en de originele verpakking in dezelfde staat kunnen worden teruggezonden, waarin deze ontvangen zijn. De klant mag het bestelde product alleen uitpakken en/of gebruiken voor zover nodig om te besluiten of hij/zij het product wil houden. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op bestelling gemaakte producten (bijv. Rosey) en producten die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om in te ruilen (bijv. oorbellen).

N.B.: indien het product beschadigd of onvolledig is geleverd, is de klant verplicht om het Rosefield ondersteuningsteam binnen vier (4) dagen hiervan op de hoogte te stellen en verdere instructies af te wachten (zie art. 6.2. en 6.3).

De klant is verantwoordelijk voor het terugzenden  van het product en draagt alle risico’s met betrekking tot de retourzending. Rosefield adviseert de klant om producten met een verzekerde zending en in een verzegelde verpakking terug te zenden. Indien een verzekerde retourzending vermist raakt, beschadigd raakt of indien de ontvangst van een retourzending geweigerd wordt (bijvoorbeeld indien de vervoerder geen geldige handtekening kan laten zien), heeft de klant de keuze om de vervoerder aansprakelijk te stellen. De klant moet, als afzender van de retourzending, de klachtenprocedure starten voor elk probleem dat zich bij de retourzending voordoet. De klant moet het (officiële, digitale) reçu van zijn/haar retourzending met de tracking-informatie bewaren.

De verzendkosten van een retourzending binnen de proefperiode komen ten laste van de klant.

Indien voldaan is alle voorwaarden van het wettelijk herroepingsrecht, crediteert Rosefield de klant binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending (er is geen vergoeding van toepassing voor de kosten van de retourzending). Een krediet dat verschuldigd is als gevolg van een geretourneerd product, wordt gecrediteerd op de rekening waarmee de klant de oorspronkelijke bestelling heeft betaald. 

7.2. Annuleringsformulier

Om binnen de uiterste termijn voor de herroeping te blijven, moet de klant een verklaring over het uitoefenen van zijn/haar wettelijk herroepingsrecht sturen voordat de periode voor herroeping verstreken is.

Om het wettelijk herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Rosefield op de hoogte brengen door op een van de volgende manieren contact op te nemen met het ondersteuningsteam:

 • met gewone post:

Rosefield Watches B.V.

H.J.E. Wenckebachweg 133,

1096 AM Amsterdam, Nederland.

 • via e-mail: support@rosefieldwatches.com

De klant kan het annuleringsformulier hieronder gebruiken (de klant kan dit formulier gebruiken maar is hiertoe niet verplicht).

Ik/wij (*) deel/delen hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*):

 

besteld op (*)/

 

ontvangen op (*)

 

naam klant(en),

 

adres klant(en),

 

handtekening klant(en) (alleen indien dit formulier op papier wordt ingezonden),

 

datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

7.3. Optionele retourzending van producten binnen 60 dagen na ontvangst

Onverminderd het wettelijk herroepingsrecht zoals vermeld in art. 7.1, biedt Rosefield de klant een optie om via de website bestelde producten binnen 60 dagen na ontvangst terug te zenden. Deze optie om het product terug te zenden biedt de klant de mogelijkheid om, zelfs nadat de proefperiode van 14 dagen is verstreken (zie "wettelijk herroepingsrecht” hierboven), het product terug te zenden. Het product wordt geacht binnen 60 dagen te zijn teruggezonden indien het door de klant binnen die termijn is verzonden, gerekend vanaf de datum waarop het product is ontvangen.

Het uitoefenen van de optie om het product terug te zenden is niet van toepassing op:

 • gedragen (gebruikte) producten;
 • horloges die geactiveerd zijn;
 • op bestelling gemaakte sieraden (bijv. Rosey);
 • producten die om hygiënische redenen niet geschikt zijn om in te ruilen (bijv. oorbellen).

Indien de klant het product wil terugzenden, dient hij of zij het etiket voor retourzending, dat bij de bestelling is meegeleverd, te gebruiken.

Alle geretourneerde producten moeten in hun originele staat worden teruggezonden, intact, onbeschadigd en in de originele verpakking. Totdat de periode verstrijkt waarbinnen het wettelijk herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, zijn uitsluitend de wettelijke bepalingen betreffende retourzendingen van toepassing.

Zie a.u.b. onze FAQ voor informatie over de kosten van de retourzending.

Rosefield biedt geen vervangende zending voor retourzending van producten. Als de klant een nieuw product wil kopen, wordt de klant vriendelijk verzocht om een nieuwe bestelling te doen.

8. Garantie en reparatie

Rosefield biedt een garantie op producten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie van twee (2) jaar op Rosefield horloges en sieraden garanderen de klant dat het product voldoet aan de normen voor bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

De garantie is niet van toepassing op:

 • gebreken die het gevolg zijn van oneigenlijk gebruik, nalatigheid, onzorgvuldigheid, misbruik of opzettelijke beschadiging (zoals krassen, laten vallen, defecten) en veranderingen in kleur als gevolg van het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarverzorgingsproducten;
 • defecten of schade, veroorzaakt door ongerechtvaardigde reparaties of wijzigingen door een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rosefield;
 • defecten of schade, veroorzaakt door vuur of water;
 • esthetische veranderingen die optreden als gevolg van normale slijtage en veroudering (zoals kleurveranderingen van het bandje van leer, krassen op de behuizing en/of kristal en afbladderen van de beplating op de behuizing of het bandje); of
 • vervanging van batterijen, ook tijdens de garantieperiode.

Bij aanspraken op garantie volgens deze bepaling is Rosefield verplicht om, naar eigen inzicht, het gebrek kosteloos te herstellen, het gebrek te laten herstellen, of om de onderdelen ter beschikking te stellen die voor de reparatie benodigd zijn, of om het product in kwestie te vervangen. Indien Rosefield van mening is dat reparatie of vervanging van de goederen niet (of niet meer) mogelijk of onevenredig problematisch is, heeft Rosefield het recht om de prijs die voor de betreffende goederen is ontvangen, te crediteren, zonder aansprakelijkheid voor verdere schade.

De verzendkosten van een retourzending in verband met een verzoek om garantie komen ten laste van ROSEFIELD.

Met betrekking tot retourzendingen en garantie kan de klant altijd de website bezoeken voor de FAQ of contact opnemen met het Rosefield ondersteuningsteam via het contactformulier dat hier beschikbaar is.

9. Overmacht

Rosefield heeft het recht om zich te beroepen op overmacht conform artikel 6:75 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, indien de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of niet, verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden redelijkerwijze buiten de wil van Rosefield,  met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrijfsblokkades, stakingen, specifieke onderbrekingen van het werk of  stiptheidsacties en uitsluiting, vertraging in de levering aan Rosefield van zekere onderdelen of goederen, besteld bij derden, ziekte van de medewerkers, ongevallen en bedrijfsstoringen, transportproblemen, natuurrampen, aardbevingen, brand en oorlog.

Bij overmacht aan de zijde van Rosefield, worden alle verplichtingen van Rosefield opgeschort. Indien de overmacht meer dan drie (3) maanden duurt, hebben zowel Rosefield als de klant het recht om de niet uitvoerbare delen van de overeenkomst te annuleren. 

10. Persoonsgegevens en privacy

Tijdens het uitvoeren van de verplichtingen van Rosefield die uit deze Algemene voorwaarden voortvloeien, wordt het privacy beleid gevolgd.

Rosefield voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy, zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen, door zich aan te melden op zijn/haar account op rosefieldwatches.com.

Rosefield slaat de gegevens die de klant invoert, in een bestand op. De gegevens worden gebruikt met het doel om de bestelling van de klant uit te voeren en worden zo lang als nodig is, opgeslagen om eventuele problemen bij het uitvoeren van de bestelling aan te pakken. Rosefield garandeert dat alle persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. De persoonsgegevens van de klant worden niet met derden gedeeld, behalve voor doeleinden van de uitvoering van de bestelling of voor doeleinden van reparaties. Rosefield mag de gegevens van de klant gebruiken om publiciteit voor producten aan de klant te zenden.

Rosefield kan het e-mail adres van de klant gebruiken om informatie over producten of diensten, identiek aan of vergelijkbaar met wat door de klant van Rosefield is besteld, indien Rosefield van mening is dat de klant deze nuttig zal vinden. De informatie wordt slechts aan de klant verzonden indien de klant niet heeft aangegeven dat hij/zij geen bezwaar heeft dat voor dit doel contact wordt opgenomen. In elke fase heeft de klant het recht om Rosefield te verzoeken om het gebruik van zijn/haar gegevens voor direct marketing-doeleinden te staken door op de link onderaan de marketing e-mails te klikken.

10. Van toepassing zijnde wetten en bevoegde rechtbank

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, op voorwaarde dat klanten ook in staat kunnen zijn om zich te beroepen op wetgeving die in het land waar zij woonachtig zijn.

Alle geschillen tussen de partijen worden uitsluitend beslecht door beoordeling van de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland, tenzij Rosefield er de voorkeur aan geeft om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van het land waar het leveringsadres van de klant zich bevindt.

U kunt de Algemene voorwaarden van Rosefield hierdownloaden.

 

 

Meest recente update op 20 juli 2019

Sluiten
Je winkelwagen is leeg.

Product title
Product type

€29.95 EUR x 1

Totaal

Check out
 • Gratis verzending vanaf €50.
 • 60 dagen bedenktermijn.
Verder winkelen